27KRS: 0000341169

Strona internetowa: www.fundacjapsc.pl

e-mail: lwyszynski@fundacjapsc.pl

ul. Modra 3/I/6,

81-132 Gdynia

Fundacja Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych – Pomeranian Students’ Coalition rozpoczęła swoją działalność w listopadzie 2009 roku. Jej głównym celem jest chęć zagospodarowania młodych, ambitnych ludzi i stworzenia im platformy do wykorzystania swojego potencjału na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja kierując się przeświadczeniem, że im bardziej świadome, zaangażowane i odpowiedzialne będzie społeczeństwo, tym większe szanse rozwojowe będzie miała Polska, Gdynia i społeczności lokalne. Organizacja realizuje szereg projektów edukacyjnych kierowanych przede wszystkim do młodzieży, są to m.in. Gdyńska Debata Młodych, Gdyńska Akademia Młodych czy Szkolenia dla Licealistów. Pieniądze uzyskane z 1% Fundacja ma zamiar przeznaczyć na dalszy rozwój realizowanych projektów, a także poszerzenie swojej oferty o kolejne przedsięwzięcia oraz program stypendialny.

; ;