0000060003

www.rokor1.pl

rokorgdynia@wp.pl

ul. Chylońska 262 lok. 6

81-016 Gdynia

Fundacja ta od wielu lat organizuje pomoc. Szczególnie wspiera osoby, które nie tylko oczekują pomocy, ale i chcą ją ofiarować innym. To dla nich organizowane są Kluby Wolontariusza. Fundacja „Rokor l” współpracuje ze świetlicami środowiskowymi i terapeutycznymi (Świetlica „Mrowisko” i „Familia”), ośrodkami wychowawczymi, noclegowniami dla bezdomnych, głównie poprzez pomoc rzeczową i finansową.