0000191557

www.sercedzieciom.org

sercedzieciom@interia.pl

ul. Nauczycielska 14 lok. 10
81-614 Gdynia

Celem działalności Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom pochodzenia polskiego z litewskich domów dziecka, a w szczególności: 

– Organizowanie corocznego wypoczynku

– Wsparcie materialne dzieci

– Organizowanie i finansowanie leczenia dzieci chorych

– Wspieranie i ułatwianie adopcji

– Ułatwianie dzieciom kontynuowania nauki w Polsce

; ;