41KRS: 0000145034

Strona internetowa: www.fundacja.dogtor.org.pl

e-mail: fundacjadogtor@onet.pl

ul. Wolności 1A,

81-324 Gdynia

Fundacja Dogtor od 2002 roku zajmuje się szeroko pojętą dogoterapią – terapią i edukacją na rzecz osób potrzebujących, szczególnie dzieci, niepełnosprawnych, chorych, niedostosowanych społecznie oraz w inny sposób pokrzywdzonych przez los. Aktywne uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych specjalnie wyszkolonych psów, korzystnie wpływa na rozwój intelektualny i psychiczny podopiecznych. Dzieci wzbogacają swoją wiedzę  o otaczającej rzeczywistości, usprawniają umiejętności mówienia, wzmacnia się ich poczucie własnej wartości, a kontakt z psami – terapeutami korzystnie wpływa na dalsze funkcjonowanie dzieci w rodzinie i w społeczeństwie. Wolontariusze Fundacji Dogtor to ludzie o wielkich sercach, którzy za swoje bezinteresowne działanie na rzecz  potrzebujących otrzymali w roku 2008 nagrodę  „Niestrudzeni” w lokalnej edycji konkursu „Barwy Wolontariatu”, a w roku 2010 zostali uhonorowani wyróżnieniem Ministra Edukacji Narodowej w konkursie „Bursztynowego Mieczyka”.