0000314083

www.faz.org.pl

biuro@faz.org.pl

Plac Kaszubski 8 lok. 311
81-350 Gdynia

Fundację tworzą osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz instytucji rynku pracy oraz organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Celem Fundacji jest: 

1. Prowadzenie działalności na rzecz aktywności zawodowej; w szczególności osób niepełnosprawnych;
2. Prowadzenie działalności służącej rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych;
3. Wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym m.in. takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia;
4. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.