ministerstwo_edukacji_MEN_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngoplW poniedziałek, 29 lutego ruszy rekrutacja do XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. 1 czerwca 2016 roku młodzi posłowie już po raz 22 zasiądą w ławach poselskich.

W tym dniu zostanie opublikowany także temat przewodni tegorocznej sesji. Poznamy również regulamin rekrutacji, który pozwoli wyłonić 230 dwuosobowych zespołów z całej Polski. Posłowie Sejmu Dzieci i Młodzieży będą obradować nad projektem uchwały, wypracowanym wcześniej na posiedzeniu komisji problemowej.

Sejm Dzieci i Młodzieży to wyjątkowy projekt edukacyjny Kancelarii Sejmu. Realizowany jest we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz Instytutem Pamięci Narodowej. Jego główny cel to kształtowanie postaw obywatelskich, a także szerzenie wśród młodzieży wiedzy na temat zasad funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej. Ważnym zadaniem tej inicjatywy jest również aktywizacja młodych ludzi do działania na rzecz ich środowisk lokalnych. Do udziału zaproszeni są wszyscy uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy nie byli wcześniej posłami SDiM.

Informacje na temat Sejmu Dzieci i Młodzieży będą publikowane na stronie internetowej Sejmu RP, a także na stronach współorganizatorów.

Pytania dotyczące projektu można kierować pod adres mailowy:sdim@sejm.gov.pl, a także pod numerem telefonu 22 694 28 10.

Zachęcamy do udziału!

Za: MEN