_logo_ewt

Ponad 226 mln euro czeka na beneficjentów Programu Interreg Czechy-Polska 2014-2020. To najwięcej wśród programów transgranicznych, w których uczestniczy Polska. Zdecydowaną większość jego funduszy przeznaczono na poprawę dostępności transportowej atrakcji kulturowych i przyrodniczych pogranicza. W związku z dużym zainteresowaniem programem przedłużone zostały terminy składania wniosków w trzech konkursach.

Konkursy dotyczą edukacji i podnoszenia kwalifikacji (nabór potrwa do 29 lutego br.), współpracy instytucji i społeczności (do 7 marca). Najwięcej czasu na złożenie wniosków (do 10 maja br.) mają osoby zainteresowane realizacją projektów służących rozwojowi potencjału przyrodniczego i kulturowego. Aplikacje mogą być złożone wyłącznie dla projektów, których propozycje otrzymały pozytywną opinię Wspólnego Sekretariatu.

Wybrano już do dofinansowania dwa przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury drogowej.Są to:

  • projekt pn. „Od zamku Frýdlant do zamku Czocha” o wartości dofinansowania 16,8 mln euro, realizowany przez kraj liberecki i województwo dolnośląskie – ułatwi dojazd m.in. do zamku i pałacu Frýdlant, centrum uzdrowiskowego miejscowości Lázně Libverda, zamku Czocha, uzdrowiskowej miejscowość Świeradów Zdrój, zamku Świecie i zamku Gryf w Proszówce;
  • projekt pn. „Zwiększenie transgranicznej dostępności Písečná-Nysa o wartości dofinansowania 3,1 mln euro, realizowany przez kraj ołomuniecki i powiat nyski – pozwoli na podniesienie jakości najkrótszego połączenia drogowego pomiędzy dwoma ważnymi ośrodkami regionalnymi – Nysą i uzdrowiskowym Jesenikiem.

Informacje o konkursach z przedłużonymi terminami naborów:

Za: NGO