ngo20 maja 2016 r. wejdzie w życie duża nowelizacja ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Kreuje ona nowy kształt stowarzyszeń zwykłych. Zmienia m.in. zasady dotyczące ich powstawania. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych będzie działać w oparciu o te same reguły w całej Polsce. Jednak nadal nie jest znana treść rozporządzenia, w którym minister właściwy do spraw administracji ureguluje sposób prowadzenia ewidencji.

Zapraszamy do lektury

; ;