ngo22 lutego 2016 r. wchodzą w życie zmiany w Kodeksie Pracy dotyczące umów o pracę. Ograniczają one możliwość zawierania umów na czas określony, a w niektórych aspektach zrównują te umowy z umowami na czas nieokreślony.

Zapraszamy do lektury