gdańsk_pomorskieeu_logo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił kolejną edycję konkursu „Czyste powietrze Pomorza”, dzięki któremu można uzyskać dotację na zmianę sposobu ogrzewania. Wnioski można składać do 20 maja 2016 r.

Najwyższe wsparcie finansowe można uzyskać poprzez likwidację użytkowanego pieca lub kotła węglowego i zastąpienie go bardziej ekologicznym źródłem ogrzewania. Program dopuszcza również ograniczenie zużycia węgla lub koksu w eksploatowanych kotłach poprzez zastosowanie pomp ciepła lub kolektorów słonecznych.

Konkurs adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego,  a także do podmiotów realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej dotyczące zaopatrzenia w energię cieplną.

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres funduszu w formie pisemnego wniosku wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku. Wnioski należy składać do 20 maja 2016 r.

Więcej informacji oraz pliki do pobrania  znajdują się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Za: pomorskie.eu