subwencja-oswiatowa-to-zle-rozwiazanie-pisze-do-mrpips-skarbnik-pasymia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało „Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (z dnia 10 lutego 2016 r.)”.

Konsultacje trwają, zgłaszajcie uwagi!

Więcej na stronie MRPiPS