ngoW Stowarzyszeniu X prezes i członek zarządu podpisują wniosek na realizację zadania publicznego. Tego samego dnia jest walne zebranie członków, które może wybrać inne osoby do zarządu. Co zrobić, jeśli nastąpi zmiana? Wątpliwości wyjaśnia doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl.

Zapraszamy do lektury

; ;