moneypl-logo-300x106

Wspierasz fundację, spółdzielnię socjalną, a może klub sportowy? Możesz odliczyć darowiznę przekazaną w zeszłym roku podatkowym. Wystarczy, że pracujesz na etacie, na umowę zlecenie lub jesteś przedsiębiorcą.

Na zmniejszenie dochodu do opodatkowania pozwalają te dotacje, które wspierają organizacje realizujące cele pożytku publicznego (wskazane w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Wybrane instytucje powinny więc wspomagać np. rozwój gospodarczy czy technologiczny, innowacje, naukę, szkolnictwo, sport, kulturę i sztukę, a także osoby w trudnej sytuacji życiowej, ochronę i promocję zdrowia.

Odliczeniu podlegają także pieniądze na pomoc dla konkretnie wskazanej osoby, ale tylko przekazane za pośrednictwem specjalistycznej organizacji. Darowizna oddana do rąk własnych nie jest prawną podstawą do ulgi podatkowej.

Czytaj dalej

; ;