logo

Jeszcze tylko dwa tygodnie, do 29 lutego można składać wnioski do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych o dofinansowanie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, w tym archiwa społeczne, w zakresie m.in. ochrony i udostępniania zbiorów archiwalnych.

O dotacje w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2016″ mogą ubiegać się organizacje gromadzące materiały archiwalne (np. dokumenty, fotografie, relacje świadków historii) oraz prowadzące działalność na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Minimalna kwota dotacji wyniesie 3 tys. zł, maksymalna 300 tys. zł (przy 10-proc. udziale własnym). Obejmie m.in. wynagrodzenia, koszty: podróży, najmu sprzętu i pomieszczeń (z wyłączeniem biura) oraz materiałów potrzebnych do realizacji projektu.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych:

http://archiwa.gov.pl/wsp%C3%B3%C5%82praca-i-projekty/dotacje-ndap/konkurs-wspieranie-dzia%C5%82a%C5%84-archiwalnych-2016.

Za: NGO

; ;