ngoStowarzyszenia i fundacje mogą prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w przepisach. Aby mieć możliwość prowadzenia działalności gospodarczej konieczne jest zarejestrowanie się organizacji w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z chwilą dokonania wpisu (rejestracji) organizacja staje się przedsiębiorcą.

Zapraszamy do skorzystania z instrukcji wypełniania formularza KRS-W9 przez organizacje pozarządowe rejestrujące działalność gospodarczą w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Za: NGO