2000px-POL_Gdynia_COA.svg

 

 

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KTÓRYM PRZYZNANO DOTACJE NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W ROKU 2016  
 L.P.  NAZWA ZADANIA
 NAZWA ORGANIZACJI
 KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI
 1 Wysiłkowe Nieotrzymanie Moczu (NTM) Fundacja „Zachowaj Sprawność” 81-661 Gdynia ul. II MPS 15 a/2  15 000,00 ZŁ
 2 Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca 81-109 Gdynia ul. Arendta Dickmana 6  45 000,00 ZŁ
 3 Punkt pomocy psychologicznej dla mam/rodziców i małych dzieci „Początek w rodzinie” Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl” 81-574 Gdynia, ul. Goska 18K  15 000,00
 4 Grupy wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą Alzheimera, oraz ich rodzin i opiekunów Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Z Chorobą Alzheimera 81-842 Sopot ul. Armii Krajowej 94  20 000,00 zł
 5 Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna w warunkach domowych dla przewlekle chorych na SM Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 81-035 Gdynia, ul. Krzywoustego 1  85 000,00 zł
 6 Pomoc dzieciom z zespołem ADHD i ich rodzinom Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „POMOST” 81-542 Gdynia ul. Orłowska 70  27 500,00
 7 Warto być – program wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą otępienną, oraz ich rodzin i opiekunów Caritas Archidiecezji Gdańskiej 81-805 Sopot Al. Niepodległości 778  12 500,00
 LISTA RANKINGOWA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA 2015/2016
 L.P  NAZWA ZADANIA NAZWA I ADRES ORGANIZACJI  LICZBA PUNKTÓW  MIEJSCE W RANKINGU
 1 Wysiłkowe Nietrzymanie Moczu (NTM) Fundacja „Zachowaj Sprawność” 81-661 Gdynia ul. II MPS 15 a/2  79,7  I
 2 Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca 81-109 Gdynia ul. Arendta Dickmana 6  94.9  I
 3 Punkt pomocy psychologicznej dla mam/rodziców i małych dzieci Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl” 81-574 Gdynia, ul. Goska 18K  83,8  I
 4 Grupy wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą Alzheimera, oraz ich rodzin i opiekunów  Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Z Chorobą Alzheimera 81-842 Sopot ul. Armii Krajowej 94  80  I
 5 Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna w warunkach domowych dla przewlekle chorych na SM Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 81-035 Gdynia, ul. Krzywoustego 1  85,4  I
 6 Pomoc dzieciom z zespołem ADHD i ich rodzinom  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „POMOST” 81-542 Gdynia ul. Orłowska 70  86,7  I
 7 Warto być – program wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą otępienną, oraz ich rodzin i opiekunów  Caritas Archidiecezji Gdańskiej 81-805 Sopot Al. Niepodległości 778  71,9  I