Serdecznie zapraszamy na szkolenie

pt: „Prawne usytuowanie orzeczenia o niepełnosprawności w systemie prawa polskiego”,

które odbędzie się w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych

przy ul. 3 Maja 27/31 w Gdyni,

dnia 12.02.2016 o godzinie  14.00 (czas trwania 1 h).

Szkolenie  będzie miało formę warsztatową

(Praca z przepisami prawa. Konstytucja; Kodeks Pracy; Ustawa o rehabilitacji; Konwencja ONZ o prawach ON; Rozporządzenia; Dokument orzeczenia; System orzecznictwa; Zapisy w orzeczeniach o niepełnosprawności dotyczące zatrudnienia, czy jest zakaz pracy dla osób z niepełnosprawnością?)

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

W sprawie zapisów prosimy o kontakt pod nr. tel: 58/661-35-41; fax: 58/ 621-80-98