2000px-POL_Gdynia_COA.svg

Prezydent Miasta Gdyni, informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego w trybie przewidzianym w art. 19a
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 4067/16/VII/R z dnia 02.02.2016 r. przyznał dotację w kwocie 10 000,00 PLN  – Stowarzyszeniu Gaudium Vitae im. Stanisławy Leszczyńskiej z siedzibą w Gdyni ul. Tatrzańska 35, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000224462. Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą.: „Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich”  obejmuje termin od dnia 04.02.2016 r. do dnia 30.04.2016 r.

Za: UM Gdynia