3294_filebig

Gdynia od kilku lat konsekwentnie realizuje politykę społeczną mającą na celu pełne i aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu miasta. W listopadzie 2000 roku Rada Miasta Gdyni uchwaliła „Program kompleksowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych”. Spektakularną inicjatywą jest cykliczny konkurs „Gdynia bez barier”, którego celem jest wyróżnienie wszystkich instytucji, organizacji i osób prywatnych – autorów pomysłów i udogodnień (już istniejących, bądź będących w fazie projektu), pomagających przełamać stereotypy związane z postrzeganiem osób niepełnosprawnych. W konkursie nagradzane są inicjatywy przyczyniające się do likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych, utrudniających życie osobom niepełnosprawnym. 

Zasady konkursu:
1. Przystępujący do konkursu składa wniosek, który powinien zawierać:
– imię i nazwisko lub nazwę instytucji zgłaszającej,- imię i nazwisko lub nazwę instytucji nominowanej, – tytuł programu i cel,- propozycję innowacji i rozwiązań,- kategorię (architektoniczna, społeczna, komunikacyjna, inna).
2. Wniosek nie powinien przekraczać objętości 5 stron formatu A-4.
3. Wniosek może złożyć osobiście autor pomysłu lub osoba trzecia – typująca autora, obiekt, czy program. Wniosek może też nominować Kapituła konkursu.
4. Instytucje i osoby prawne przedstawiają programy już zrealizowane.

Nagrodami w konkursie są:

– medal Prezydenta Miasta Gdyni „Gdynia bez barier”,
– prawo użytkowania logo „Gdynia bez barier” na wszystkich obiektach, produktach i korespondencji nagrodzonego,
– dzieło wykonane przez niepełnosprawnego artystę.

Finał XVII edycji konkursu „Gdynia bez barier” planowany jest na maj 2016 roku.

Wnioski konkursowe należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: ‘Konkurs „Gdynia bez barier” – XVII edycja’ w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, przesłać  e-mailem na adres: niepelnosprawni@gdynia.pl, bądź nadsyłać pocztą. Termin składania prac konkursowych (osobiście, nadesłanych pocztą i pocztą e-mail) upływa 20 lutego 2016 roku.  

Regulamin konkursu „Gdynia bez barier”  

Za: UM Gdynia

; ;