737_mr-1

Znamy wyniki programu „Maluch 2016” w module 2. Gminne i niepubliczne żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie na utrzymanie miejsc opieki otrzymają 80 mln zł.

Tegoroczny Program „MALUCH“ realizowany jest w trzech modułach. Moduł pierwszy jest skierowany do gmin i dotyczy tworzenia oraz utrzymania nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Środki z drugiego zostaną przeznaczone na utrzymanie już istniejących placówek, także tych prywatnych. Trzeci moduł skierowany jest do uczelni – środki z tej części zostaną przeznaczone na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki.

Na tworzenie nowych miejsc przez gminy zarezerwowano 60 mln zł, a przez uczelnie – 11 mln zł. Najwięcej środków zostało przeznaczonych na moduł drugi – aż 80 mln zł. Co ważne, w razie niewykorzystania środków, będą one mogły zostać przesunięte do innego modułu. Pozwoli to na ich optymalne wykorzystanie, zgodnie z realnymi potrzebami.

Dofinansowanie w module drugim otrzymają w sumie 1 642 placówki: 324 gminne i 1 318 niegminne. Dofinansowanie dotyczyć będzie 35 293 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Największa pula środków w module drugim trafi do województwa mazowieckiego (prawie 13 mln zł) oraz małopolskiego (ponad 10,5 mln zł). Dalej jest Śląsk (ponad 9,4 mln zł), Wielkopolska (ponad 9 mln zł) i Pomorze (ponad 7 mln zł). Wojewodowie w ciągu 2 dni od ukazania się komunikatu MRPiPS ogłoszą podział dotacji dla poszczególnych beneficjentów Programu.

Więcej na stronie MRPiPS