W dniu 12.02.2016 o godzinie  14.00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31 w Gdyni, odbyło sie szkolenie pt: „Prawne usytuowanie orzeczenia o niepełnosprawności w systemie prawa polskiego”.

Szkolenie miało formę warsztatową (Praca z przepisami prawa. Konstytucja; Kodeks Pracy; Ustawa o rehabilitacji; Konwencja ONZ o prawach ON; Rozporządzenia; Dokument orzeczenia; System orzecznictwa; Zapisy w orzeczeniach o niepełnosprawności dotyczące zatrudnienia, czy jest zakaz pracy dla osób z niepełnosprawnością?).

Szkolenie prowadził dr Michał Urban (radca prawny/legal counsellor).

IMG_3847-1IMG_3851-2

 

 

 

 

 

Dziękujemy wszystkim za obencość 🙂