ngoChociaż nie ma jeszcze odpowiedniego rozporządzenia, zarówno organizacje pożytku publicznego, jak i inne podmioty mają obowiązek zamieszczać w programach komputerowych do rozliczania podatku PIT informację o tym, czy program ten umożliwia wybór OPP, czy nie. To samo dotyczy obowiązku informowania o źródle finansowania materiałów promocyjnych OPP.

Zapraszamy do lektury