pomorskie_w_unii-logo-647x246
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim w ramach cyklu „Środa z Funduszami” zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem organizacji pozarządowych z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

  • możliwości dofinansowania organizacji pozarządowych ze środków:
    –  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
    –  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  • pozostałe możliwości wsparcia organizacji pozarządowych, m.in. programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej;
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkań:
Spotkania organizowane przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich  w województwie pomorskim odbędą się w środę 3 lutego 2016 r., w godz. 10:00-13:00, w następujących miejscach:

Gdańsk w  siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 (Sala Herbowa).

Gdynia w  siedzibie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy Al. Zwycięstwa 96/98 (budynek III, sala E).

Wejherowo w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie, sala 9).

Słupskw siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3).

Chojnicew siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach przy ul. Wysokiej 3.

Malborkw siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Malborku przy ul. Kościuszki 54 (budynek Malbork Welcome Center, sala konferencyjna).
 

Zgłoszenia:

Rekrutacja na spotkanie rozpoczyna się w dniu 20 stycznia 2016 r.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 1 lutego 2016 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na odpowiedni adres mailowy lub zgłoszenie telefoniczne.

Spotkanie w Gdańsku:
punktinformacyjny@pomorskie.eu
tel.: 58 326 81 48

Spotkanie w Gdyni:
gdansk.pife@pomorskie.eu
tel.: 58 323 31 06

Spotkanie w Wejherowie:
wejherowo.pife@pomorskie.eu
tel.: 58 572 94 52

Spotkanie w Słupsku:
slupsk.pife@pomorskie.eu
tel.: 59 846 81 14

Spotkanie w Chojnicach:
chojnice.pife@pomorskie.eu
tel.: 52 334 48 47

Spotkanie w Malborku:
malbork.pife@pomorskie.eu
tel.: 728 486 436

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

„Środy z Funduszami” to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania

Za: Pomorskie w Unii