logo_zps

Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego ogłasza, iż ruszył nabór na kolejną edycję Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Wspaniałych. Chęć uczestnictwa w Przeglądzie można zgłaszać do 31 marca 2016 r.

W tym roku impreza organizowana w Tczewie odbędzie się w dniach 6-10 czerwca 2016 r.

Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych jest projektem skierowanym do środowiska osób niepełnosprawnych, mającym na celu rozwój artystyczny młodych, utalentowanych ludzi, dla których pasją jest teatr. Ideą Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Wspaniałych jest promocja dokonań artystycznych osób niepełnosprawnych poprzez  prezentacje sceniczne. Ponadto stwarzane są możliwości rozwoju poprzez udział w warsztatach teatralnych, podczas których młodzi artyści mają okazję poznać nowe techniki sceniczne, które przybliżają muzykę teatralną, uczą improwizacji, uruchamiają wyobraźnię, uczą pracy nad ciałem, głosem, pozwalają lepiej wykorzystywać środki wyrazu.

Podczas MPTW spotykają się osoby niepełnosprawne z różnych krajów i z różnych regionów Polski, którzy chcą podzielić się swoim talentem z innymi. Do udziału w Przeglądzie zgłaszają się zespoły m.in. z Ukrainy, Litwy, Białorusi, Rosji, Niemiec, Węgier, RPA, Azerbejdżanu.

Ze względu na międzynarodowy charakter imprezy i powstającą w związku z tym barierę językową, prezentacje sceniczne nie mogą zawierać „słowa mówionego”,  powinny bazować na grze ciałem, światłem i muzyką. W karcie zgłoszenia należy wyraźnie zaznaczyć rodzaj prezentacji (np. taniec, pantomima, teatr światła).

W skład zespołów scenicznych wchodzą uczestnicy niepełnosprawni. Zespoły mogą liczyć do 10 osób (większe grupy wyłącznie po uzgodnieniu z organizatorami) oraz do  trzech opiekunów. Prezentacje mogą trwać do 20 minut.

Uwaga! Zespół mogą tworzyć wyłącznie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (musi ono być ważne w czasie trwania Przeglądu).

Podczas uczestnictwa w Przeglądzie Zespoły będą miały szansę poznać Kociewie i Kaszuby, gdzie będą zakwaterowane. Ponadto uczestnicy mogą liczyć na indywidualne nagrody rzeczowe, nagrody pieniężne, przekazywane podmiotowi prowadzącemu zespół sceniczny z przeznaczeniem na działalność statutową, a także promocję twórczości (m.in. w środkach masowego przekazu) i pomoc w nawiązaniu kontaktów zagranicznych.

Wyboru zespołów dokona trzyosobowy zespół profesjonalistów. Zespoły, które zakwalifikują się do udziału w Przeglądzie, zostaną poinformowane pisemnie.

Zgłoszenia powinny zawierać: podstawowe informacje o zespole i jego uczestnikach, kopie orzeczeń o niepełnosprawności uczestników, krótki opis prezentacji oraz informacje dla organizatorów o potrzebach zespołu (wielkość, kształt sceny, elementy nagłośnienia, oświetlenia, scenografia itp.). Ponadto osoby zainteresowane udziałem proszone są o opis dotychczasowych osiągnięć (wraz ze zdjęciami) oraz nagranie fragmentu lub całości zgłaszanej prezentacji (dopuszcza się materiały z prób). Multimedia należy załączać na płytach CD.

Każdego roku jesteśmy świadkami rozkwitu sztuki tworzonej przez niepełnosprawnych artystów, a rosnące zainteresowanie zarówno udziałem w imprezie jak i zainteresowanie ze strony odbiorców utwierdza nas w przekonaniu, że niepełnosprawni artyści powinni mieć swoje stałe miejsce w życiu kulturalnym.

Zgłoszenia chęci udziału w przedsięwzięciu należy przesyłać na adres:

Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego,

83-110 Tczew,

ul. Grunwaldzka 1,

tel/fax 58 – 531 55 50,

e-mail: wojciechrinc@gmail.com,aleksandrabeska@poczta.onet.pl

Termin zgłoszenia upływa 31 marca 2016 r.

Plik do pobrania:

Za: pomorskie.eu