ministerstwo_obrony_narodowej_MON_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngo.pl

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych. Najbliższy termin składania ofert mija 22 lutego 2016 r.

Ogłoszone konkursy:

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 6/2016/OWzS»
Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Termin składania ofert: 22-02-2016

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 5/2016/OWzS»
Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Termin składania ofert: 22-02-2016

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 4/2016/OWzS»
Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Termin składania ofert: 01-03-2016

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 3/2016/OWzS»
Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Termin składania ofert: 26-02-2016

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 2/2016/OWzS»
Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Termin składania ofert: 26-02-2016

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 1/2016/OWzS»
Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

1. Działalność żołnierzy rezerwy Wojska Polskiego na arenie międzynarodowej

Termin realizacji zadania: 1.04 – 27.12.2016 r.
Oferty należy składać do dnia: 22.02.2016 r.
Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 10.03.2016 r.

2. Zawody Sportowo-Obronne Żołnierzy Rezerwy o Puchar Ministra Obrony Narodowej, przygotowanie reprezentacji polskich rezerwistów do udziału w Międzynarodowych Zawodach Sportowo-Obronnych

Termin realizacji zadania: 1.04 – 27.12.2016 r.
Oferty należy składać do dnia: 1.03.2016 r.
Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 10.03.2016 r.

Za: NGO