ngo

 

Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór wniosków w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU). Oferty należy składać do 12 lutego 2016 r.

Do rozdysponowania pozostają środki finansowe w wysokości 2 201 741,00 zł.

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 21 października 2015 roku (link: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2015/1621,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2016-roku-prowadzenia-i-organizacji-zajec-sportowych.html

Zajęcia sportowe dla uczniów w ramach dodatkowego naboru wniosków mogą być realizowane w terminie od 1 marca do 10 grudnia 2016 roku.

Wnioski na dofinansowanie wskazanego powyżej zadania należy składać do dnia 12 lutego 2016 roku. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi do dnia 14 marca 2016 roku. Pozostałe postanowienia ogłoszonego programu „Umiem pływać” podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie.

Więcej na NGO

; ;