Seminarium EksperckieSzanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium Eksperckim pn.: „Konstrukcja prawna i działalność spółdzielni socjalnych. Ocena obowiązującej regulacji.”, które odbędzie się 27.01. (środa) w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.

Zaczynamy o godzinie 11:00. Nasze seminarium otworzy Pan Michał Guć, Prezydent Miasta Gdyni ds. Innowacji, wygłaszając referat wprowadzający.

Spółdzielnia socjalna to prawna forma przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, która – według założeń prawodawcy – powinna odgrywać szczególną rolę w systemie społecznym. Prowadzona przez nią działalność gospodarcza oznacza współrealizację istotnego zadania administracji publicznej – reintegracji społecznej i zawodowej określonych w ustawie grup zdefaworyzowanych.

Można więc postawić tezę, że elementem konstrukcyjnym spółdzielni socjalnej jest realizacja zadania publicznego. Spółdzielnia socjalna powinna zatem działając zaspokajać wyżej wymienioną potrzebę.

Czy tak się jednak dzieje? Chcemy porozmawiać o wyzwaniach w działalności podmiotów ekonomii społecznej. Przyjrzymy się działalności spółdzielni socjalnych oraz przepisom prawa, które regulują ich działalność.

Podczas spotkania porozmawiamy z ekspertami i udzielimy odpowiedzi na wszelkie palące pytania dotyczące działalność podmiotów eS.

Zapisy: http://goo.gl/forms/wAiU6fcaGg

Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Po zakończeniu rekrutacji skontaktujemy się z Państwem.