2000px-POL_Gdynia_COA.svg

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3982/15/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań z zakresu edukacji prozdrowotnej wśród uczniów klas III gdyńskich szkół podstawowych w drodze otwartego konkursu ofert dotację otrzymało:

Stowarzyszenie „In Gremio” z siedzibą w Gdyni, projekt: „Zdrowo jem, więcej wiem! A do tego ćwiczę!”,  kwota dotacji: 70.000,- zł brutto, pkt. 84,20
 
Ocena punktowa wniosków organizacji, które nie otrzymały dotacji:

1. Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Stylu Życia „Jestem Ważny – Dbam
o Siebie” z siedzibą w Gdyni, projekt: „Jestem Ważny – Dbam o Siebie”
pkt. 61,20

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Za: UM Gdynia ; ;