2000px-POL_Gdynia_COA.svg

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3982/15/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań z zakresu edukacji muzycznej dla dzieci w 2016 r. w drodze otwartego konkursu ofert dotację otrzymali:

1. Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa z siedzibą w Gdyni, projekt: „Klub Muzyczny Alternative”, kwota dotacji: 14.500,- zł brutto, pkt. 74,00
2.Stowarzyszenie „In Gremio” z siedzibą w Gdyni, projekt: „Koncertować każdy może – edycja druga. Umożliwienie występów publicznych osobom uczącym się gry na instrumentach”,  kwota dotacji: 5.000,- zł brutto, pkt. 66,60
3. Fundacja Bomalihu z siedzibą w Gdyni, projekt: „Fabryka dźwięków”,
kwota dotacji: 2.000,- zł brutto, pkt.60,80
 
Ocena punktowa wniosków organizacji, które nie otrzymały dotacji:

1. Fundacja Kulturalne Pomorze z siedzibą w Gdyni, projekt: „Niepełnosprawni – sprawni artystycznie” pkt. 41,00
2.Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków z siedzibą w Gdańsku, projekt: „Dziecięca Akademia Muzyczna – VI edycja” pkt. 37,80

SERDECZNIE GRATULUJEMY!
 

Za: UM Gdynia