ngo

Podatek od nieruchomości to obowiązek większości organizacji posiadających lokal lub dzierżawiących go od urzędów. Kto musi go płacić? Jaką wypełnić deklarację? Kiedy mija termin płatności?

Kiedy ngo płaci podatek od nieruchomości?

Najbardziej ogólnie można odpowiedzieć, że płatnikiem podatku od nieruchomości jest ten, kto dysponuje przedmiotem opodatkowania, czyli: gruntem lub budynkiem lub jego częścią. Pojęcie „dysponowania przedmiotem opodatkowania” oznacza, że organizacja płaci podatek od danej nieruchomości, jeśli jest jej:

  • właścicielem, np. kupiła samodzielny budynek czy lokal w budynku
  • użytkownikiem wieczystym gruntów
  • użytkownikiem nieruchomości na podstawie umowy ze Skarbem Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego (np. użytkowanie na podstawie umowy najmu, użyczenia od gminy, powiatu)

(Czytaj dalej)

Za: NGO ; ;