gdańsk_pomorskieeu_logo

Pomorska Nagroda Artystyczna jest najważniejszą nagrodą samorządu województwa pomorskiego kierowaną do środowiska artystycznego województwa pomorskiego. Honoruje najbardziej znaczące wydarzenia, jakie miały miejsce w roku poprzedzającym jej wręczenie.

Szanowni Państwo, 

zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Pomorskiej Nagrody Artystycznej za rok 2015. Prawo do zgłaszania kandydatur do Pomorskiej Nagrody Artystycznej, Pomorskiej Nadziei Artystycznej oraz honorowej PNA za Mecenat Kultury mają:

  • dotychczasowi laureaci Nagrody,
  • stowarzyszenia i związki twórcze,
  • instytucje kultury,
  • organy administracji publicznej,
  • szkoły wyższe i artystyczne,
  • media,
  • organizacje pozarządowe,
  • pozostałe podmioty działające w sferze kultury.

Prosimy o zgłoszenie trzech najlepszych twórców, autorów najciekawszych wydarzeń roku 2015, zasługujących na wyróżnienie Pomorską Nagrodą Artystyczną, jednej kandydatury do nagrody Pomorskiej Nadziei Artystycznej oraz jednej kandydatury do nagrody za Mecenat Kultury. Zgłoszenia w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego 2016 roku na adres:

Biuro Pomorskiej Nagrody Artystycznej
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
ul. Korzenna 33/35
80-851 Gdańsk 50
fax 58 301 19 57
e-mail: nagroda@nck.org.pl

Przypominamy, że Kapituła Nagrody rozpatrywać będzie jedynie wnioski dotyczące wydarzeń artystycznych odbywających się w roku 2015. Podkreślamy, że Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną za całokształt twórczości przyznaje osobiście marszałek województwa pomorskiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod telefonem nr 58 326 10 36 (Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku) oraz 58 326 82 86 (Departament Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego).

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin PNA
  2. Ankieta.doc

Za: Pomorskie.eu