ngoOrganizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego, ale tylko pod pewnymi warunkami. Określające je przepisy nie są najłatwiejsze. Zapoznaj się z infografiką na ten temat. Łatwiej będzie zrozumieć, jak działa to uprawnienie organizacji pozarządowych.

Za: NGO