logo1

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Edukacja dla Demokracji ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu na studia uzupełniające dla kandydatów z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu realizowane w ramach Programu Kirklanda.

Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie. Realizacja Programu odbywa się w ramach 2 semestrów studiów uzupełniających na polskich uczelniach oraz minimum 2 tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych.

DZIEDZINY:

  • Ekonomia i zarządzanie
  • Administracja / zarządzanie (biznes, NGO, kultura, ochrona środowiska, służba zdrowia, edukacja)
  • Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
  • Prawo
  • Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
  • Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
  • Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW do 1 marca 2016 r.

Szczegóły dotyczące Programu i procedury zgłoszeń są dostępne na stronie: http://www.kirkland.edu.pl

Za: NGO ; ;