patriotyzm-jutra

Muzeum Historii Polski ogłasza VIII edycję ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra”. O dotacje na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski. W tegorocznej edycji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten cel przeznaczy 4 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 7 lutego 2016 r.

Dodatkowe informacje i wskazówek udzielają Państwu koordynatorki Programu:

e-mail: pj@muzhp.pl

tel.: 22 211 90 28

Zapraszamy do udziału!

Więcej na NGO