Logo-PAFW

ZAPROSZENIE kierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących w publicznych przedszkolach mieszczących się na wsiach (preferowane), jak również w miastach liczących do 20 tysięcy mieszkańców.

Oferta obejmuje:

– dwa szkolenia,

– możliwość aplikowania o minigrant na pomoce dydaktyczne oraz

– metodyczne wsparcie Ambasadorów Programu English Teaching (mailowo, telefonicznie, via skype) w zakresie technik pracy z dziećmi.

W kontekście problematyki nauczania języka obcego w przedszkolach (zmiany wynikające z nowelizacji Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego z dnia 30 maja 2014 r.) oraz wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie stoją przed nauczycielami, dyrektorami oraz organami prowadzącymi przedszkola, Fundacja NIDA w ramach Programu English Teaching przygotowała ofertę szkoleniowo-grantową dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy znają język na poziomie minimum A2 i obecnie uzupełniają kwalifikacje uprawniające do nauczania języka angielskiego w przedszkolu. Wymagane będzie potwierdzenie, np. zaświadczenie uczestniczenia w kursie językowym.

Fundacja NIDA zapewnia trenerów, materiały szkoleniowe, wyżywienie i nocleg podczas szkoleń. Koszty dojazdu uczestnicy szkolenia pokrywają we własnym zakresie.

Pierwsze szkolenie odbędzie się w dniach 22-24 stycznia 2016 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Boss, ul. Żwanowiecka 20, 04-849 Warszawa. Zakwalifikujemy na nie około 50 osób – nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących w publicznych przedszkolach mieszczących się na wsiach i w miejscowościach liczących do 20 tysięcy mieszkańców.

Uczestnicy po zakończeniu pierwszego szkolenia będą mogli ubiegać się o mini-grant na pomoce dydaktyczne do „nauczania” języka angielskiego w przedszkolu, np. pacynki, plansze, gry, bajki, płyty CD z piosenkami. Zakładamy przyznanie kilkunastu grantów w wysokości (uzależnionej od zainteresowania) od 1.000 do 3.000 zł.

Kolejne dwudniowe szkolenie zostało zaplanowane na czerwiec 2016 r. Podsumujemy wówczas, co dało uczestnikom pierwsze szkolenie, jak minigrant wpłynął na poprawę warunków pracy z dziećmi, rozszerzymy poznane metody i zaprezentujemy nowe.

Celem szkoleń jest przedstawienie metod pracy z dziećmi przedszkolnymi; zabaw np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, po to by w codziennych sytuacjach oswajać je z językiem angielskim, uczyć rozumienia i reagowania na proste polecenia w tym języku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu. Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie on-line do 10.01.2016.

http://englishteaching.home.pl/formularze/index.php?sid=15866&

O ZAKWALIFIKOWANIU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!!!

WYŁACZNIE UCZESTNICY SZKOLENIA BĘDA UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA GRANTU!!!

Za: NGO