ikona

Z przyjemnością informujemy, że Federacja Banków Żywności uzyskała najwyższą liczbę punktów w konkursie na realizację Podprogramu 2016 PO PŻ 2014-2020 i będzie nadal realizowała pomoc żywnościową. Do dystrybucji żywności, przeznaczonej dla najbardziej potrzebujących, na terenie całej Polski wybrano: Federację Polskich Banków Żywności (która uzyskała w konkursie 22 pkt.), Polski Czerwony Krzyż (20,5 pkt) i Polski Komitet Pomocy Społecznej (20 pkt.).

W związku z tym chcieliśmy zaprosić organizacje z nami współpracujące, a także nowe organizacje, ośrodki pomocy społecznej i gminy na podlegającym nam obszarze do współpracy przy realizacji tego programu. Celem Banku Żywności w Trójmieście jest dotarcie do jak największej liczby potrzebujących, na jak największym obszarze. Możliwe to będzie jedynie przy zaangażowaniu organizacji pozarządowych, ośrodków pomocy społecznej i gmin we wspólną realizację programu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o programie. Ze względu na wyznaczony przez MPiPS termin, prosimy o przesłanie wstępnej deklaracji udziału w Podprogramie 2016 jak najszybciej, nie później jednak niż do dnia 12.01.2015 roku. Jednocześnie zapraszamy na spotkanie, na którym postaramy się rozwiać Państwa wątpliwości dotyczące tego programu dnia 12.01.2015 o godz. 10.00 w Centrum Integracji Społecznej: Gdańsk, ul. Floriańska 3.

Ze względu na czas świąteczny i urlopy pracowników prosimy o kontakt głównie mailowy i przesyłanie deklaracji w formie skanu z podpisami, a jeżeli nie istnieje taka możliwość przed 29.12.2015 roku – w wersji edytowalnej, bez podpisu na adres: anna.kobiela-kanaan@bztrojmiasto.pl.

W razie pytań, pozostaję do Państwa dyspozycji także w kontakcie telefonicznym, tel. 516-105-329. W okresie urlopu – od 23.12 do 31.12.2015 roku kontakt może być utrudniony, będę jednak oddzwaniać i odsłuchiwać wiadomości min. raz dziennie. Sprawa jest bardzo pilna, więc proszę śmiało dzwonić.

Z poważaniem

Anna Kobiela-Kanaan

Dyrektor Biura ZS Bank Żywności w Trójmieście

Za: Bank Żywności w Trójmieście

po pz logo jpg