ngoGdyby nie zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach – stowarzyszenia zwykłe mogłyby zostać pozbawione prawa do uczestniczenia w postępowaniach sądowych jako strona. Do takiej praktyki mogło doprowadzić postanowienie Sądu Najwyższego z kwietnia 2015 r., w którym SN stwierdza, że stowarzyszenia zwykłe, jako pozbawione osobowości prawnej, nie mają także zdolności sądowej.

Zapraszamy do lektury