kprm

Od 19 stycznia do 29 lutego będzie można składać wnioski na działania związane z prowadzeniem pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych. O realizację projektów będą mogły ubiegać się partnerstwa złożone z ministerstw i organizacji pozarządowych.

Konkurs będzie ogłoszony w ramach Działania 2.16 PO WER, a jego przedmiotem będzie wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych, wpisanych do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, z wykorzystaniem min. trzech aktywnych metod konsultacji publicznych.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się urzędy (jednostki budżetowe) obsługujące organ administracji rządowej uprawniony do prowadzenia konsultacji publicznych w partnerstwie z co najmniej jedną organizacją pozarządową lub partnerem społecznym.

Więcej na stronie NGO