ngoKażda fundacja ma obowiązek złożenia sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności do swojego organu nadzoru, czyli ministra, który jest konkretnie wskazany w statucie fundacji. – Czy jest określony termin, do którego fundacja powinna wysłać to sprawozdanie? – zastanawia się czytelnik ngo.pl.

Zapraszamy do lektury

; ;