566a971ad3178

 

MEMO to projekt, którego celem jest stworzenie multimedialnego, czyli wykorzystującego różne techniki audio-wizualne, urządzenia dedykowanego seniorom (65+)

Korzystanie z niego ma pomóc osobom starszym oswoić się z nowymi technologiami (i przez to pośrednio zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu i kulturalnemu), ale także, co bardzo ważne – stymulować ich indywidualną i zbiorową pamięć. Pamięci jako takiej nie da się naprawić, ale można robić wiele, by jak najdłużej utrzymywać ją w dobrej kondycji i to będzie jednym z głównych zadań stworzonego urządzenia. Ważnym elementem będzie także integracja seniorów i ułatwienie im nawiązywania relacji i wzajemnych kontaktów.

Urządzenie zostanie stworzone z udziałem projektantów i specjalistów od technologii, ale w proces będą także zaangażowani sami seniorzy jako przyszli użytkownicy. MEMO będzie testowane w różnego typu placówkach dedykowanych seniorom – ośrodkach dziennego pobytu, klubach seniora i domach opieki. Dzięki temu możliwe będzie wychwycenie wszelkich usterek, ale także barier lub przeszkód, które mogłyby potencjalnie zniechęcać seniorów do korzystania z urządzenia.

Prace nad projektem już trwają, a w jego realizację zaangażowane są: Gdynia, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, Uniwersytet SWPS oraz z Laboratorium EE.

Więcej informacji: www.projektmemo.pl 

Za: PPNT