logo_POMORSKIE_kolor
Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, jako Przewodniczący Konwentu Honorowego Wyróżnienia informuje, iż została rozpoczęta procedura przyjmowania wniosków o nadanie „Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego”.

Propozycje wyróżnień mogą dotyczyć zasłużonych dla województwa osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych. Wnioski o nadanie wyróżnienia należy składać nie później niż do 31 stycznia 2015 roku, w Sekretariacie Kancelarii Sejmiku, pokój 6, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27.

Dokumenty do pobrania:

  1. Uchwała Nr 78/IV/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 369/XXIV/04 z dnia 14 czerwca 2004 w sprawie  ustanowienia Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego.
  1. Uchwała Nr 44/IV/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie określenia imiennego składu Konwentu Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego.

Za: Pomorskie.eu

; ;