ngo

Zbliża się 31 grudnia – sprawdź, czego musicie dopilnować w swojej organizacji – co musi zrobić zarząd fundacji / stowarzyszenia lub osoba (firma) prowadząca księgowość organizacji. Uporządkuje to sprawy formalne, dokumenty w organizacji i ułatwi sporządzenie sprawozdania za mijający rok.

Za: NGO

  ; ;