Bursztnowy-mieczyk-znak-podstawowy

Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego to największe święto organizacji pozarządowych w województwie pomorskim. Do kogo w tym roku trafiły nagrody, dowiedzieliśmy się podczas XXI Gali, w której udział wziął Ryszard Świlski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego.

Nagroda została ustanowiona w 1994 roku, przez Macieja Płażyńskiego, pełniącego ówcześnie funkcję wojewody gdańskiego. Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w skali kraju i nadal stanowi unikalny przykład uznania dla działań organizacji pozarządowych w formie nagrody na szczeblu regionalnym. Koncepcja jej realizacji została przygotowana przez Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Ideą konkursu jest promocja najlepszych praktyk działania organizacji pozarządowych, głównie w obszarach polityki społecznej i ochrony środowiska. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane były w kategoriach takich jak pomoc społeczna, kultura i edukacja, współpraca międzynarodowa, społeczeństwo obywatelskie oraz ochrona środowiska i edukacja ekologiczna. Laureaci konkursu otrzymali symbolicznego Bursztynowego Mieczyka oraz nagrodę pieniężną.

W województwie pomorskim jest zarejestrowanych 9312 organizacji pozarządowych – pragnąc docenić młodsze z nich, od 2015 roku przyznawana jest nagroda w kategorii Debiut Roku. Nowością jest również Nagroda Obywatelska, do której kandydatów nominują społeczności lokalne.

Projekt realizują wspólnie marszałek województwa pomorskiego, wojewoda pomorski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych oraz Europejskie Centrum Solidarności.

Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego 2015

Nagrody specjalne:

 • Nagroda Specjalna Marszałka Senatu RP: „Stowarzyszenie SUM”
 • Nagroda Specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Fundacja Pomysłodalnia
 • Nagroda Specjalna Ministra Edukacji Narodowej: Fundacja Edukacji i Działań Społecznych
 • Nagroda Specjalna Rzecznika Praw Obywatelskich: Centrum Inicjatyw Obywatelskich
 • Nagroda Specjalna Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej: Stowarzyszenie EDUQ, Fundacji Innowacji Wspierających Samodzielność NIEZALEŻNI
 • Nagroda Specjalna Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota” w dziedzinie Ekonomii Społecznej: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

Nagrody Główne:

 • Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego w kategorii EDUKACJA EKOLOGICZNA I OCHRONA ŚRODOWISKA: Fundacja Akcja Bałtycka
 • Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego w kategorii POMOC SPOŁECZNA za innowacyjność i promowanie nowych rozwiązań w obszarze pomocy społecznej: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH „WRÓĆ”
 • Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego w kategorii POMOC SPOŁECZNA za wielosektorową współpracę na poziomie lokalnym w obszarze pomocy społecznej: FUNDACJA SŁONECZNE WZGÓRZE
 • Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego w kategorii POMOC SPOŁECZNA za całokształt działalności organizacji: GDAŃSKIE  STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z CHOROBĄ ALZHEIMERA

Dwie dodatkowe nowe nagrody:

 • Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego w kategorii DEBIUT ROKU: Fundacja Pomorze Dzieciom
 • Pomorska Obywatelska Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM  KOŁO GDAŃSKIE

Więcej na stronie internetowej