Herb_Gdyni

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania z zakresu

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Prezydent Miasta Gdyni Zarządzeniem Nr 3751/15/VII/R z dnia 02.12.2015 r. unieważnia otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: prowadzenie klubu abstynenta z uwagi na to, iż w wymaganym terminie – tj. do dnia 27.11.2015 r. godz. 12.00 – nie złożono żadnej oferty.

Za: UM Gdynia