ngoWiększość pomieszczeń, w których organizacje pozarządowe prowadzą świetlice, to lokale w biednych dzielnicach, często sutereny, piwnice. Przepisy określają coraz więcej warunków wobec miejsc, w których prowadzone są te placówki. Na ich spełnienie potrzebne są pieniądze.

Zapraszamy do lektury.