20151203095430_1_seed2

Fundusz Innowacji stał się przedsięwzięciem na stałe już wpisanym w roczny kalendarz najważniejszych wydarzeń polskiego trzeciego sektora. Kolejna jego edycja niesie ze sobą pewne zmiany, ale cel wciąż jest ten sam: wspieranie technologicznego rozwoju organizacji pozarządowych.

Podstawą powołania Funduszu Innowacji było odwieczne pytanie – jakich narzędzi, które jeszcze nie są obecne na rynku, potrzebują polskie organizacje pozarządowe, by móc wykorzystać dobrodziejstwa nowoczesnych technologii? Nad odpowiedzią można by debatować długo i snuć najróżniejsze rozważania, ale po co, skoro można po prostu dać pole do popisu samym organizacjom…

A dwa najlepsze projekty nagrodzić grantami w wysokości do 50 000 złotych każdy!

Jak sama nazwa wskazuje, Fundusz Innowacji krąży wokół magicznego terminu „innowacja”. I chociaż pozornie może się wydawać, że w dzisiejszym świecie pędzących technologii termin ten nie ma już racji bytu, to jest zupełnie inaczej. Są obszary, w których „innowacja” wciąż coś znaczy i wciąż jest zjawiskiem bardzo potrzebnym. Wśród nich jest m.in. sektor NGO-sów.

Wszystko rozbija się o to, aby organizacje same mogły stworzyć narzędzie, które wspomoże ich w codziennej pracy. Ale jednocześnie takie, z którego skorzystają wszystkie inne organizacje polskiego trzeciego sektora. Na pewno znacie robiące oszałamiającą karierę narzędzie TuDu, prawda? Albo platformę crwodfundingową Fundujesz? A Pandalajka? To wszystko projekty, które powstały dzięki grantom z Funduszu Innowacji. Możecie do nich dołączyć!

W konkursie grantowym udział wziąć mogą organizacje, które mają ciekawy i przede wszystkim innowacyjny pomysł na rozwiązanie technologiczne mogące przysłużyć się trzeciemu sektorowi. W szranki stanąć mogą również zespoły złożone z organizacji oraz firmy technologicznej czy start-upu. Takiemu zespołowi przewodzić będzie organizacja, będąc jednocześnie reprezentantem i właścicielem projektu. Wspólnie mogą one przygotować projekt, który następnie zostanie zgłoszony do Funduszu Innowacji, a który w przypadku dofinansowania i realizacji będzie mógł zostać częściowo lub w całości wykonany przez partnerską firmę.

Kolejną nowością w tej edycji Funduszu jest wprowadzenie kategorii, w ramach których zgłaszane mogą być projekty. Są to bloki tematyczne poruszające istotne z punktu widzenia organizacji pola technologiczne, na jakich powinny opierać się projekty. Kategorie te dotyczą wymiany wiedzy i doświadczeń, grywalizacji oraz obsługi wydarzeń. Jeśli jednak macie inne ciekawe pomysły, również możecie zgłosić je do udziału w konkursie – może okazać się, że to właśnie coś, czego potrzebuje polski trzeci sektor!

Konkretne kategorie ukierunkują pomysłodawców na to, jakie obszary tematyczne są najważniejsze dla trzeciego sektora z punktu widzenia technologicznych innowacji. Określenie ram tematycznych pozwoli wybrać najlepsze i najbardziej dopasowane do potrzeb organizacji pozarządowych rozwiązania.

Nad wyborem najlepszych projektów czuwać będzie komisja ekspercka. To grupa osób związanych zarówno ze światem NGO, jak i realiami rynku technologicznego. To właśnie dzięki nim możemy korzystać z doskonałych rozwiązań skierowanych do organizacji pozarządowych. W komisji eksperckiej zasiadają ludzie będący specjalistami w swojej dziedzinie, dzięki czemu doskonale są w stanie określić, jak dane projekty zachowają się na rynku, z jakim zainteresowaniem mogą się spotkać oraz na ile realne jest ich wdrożenie.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że bardzo ważnym partnerem projektu jest firma Intel. Jej eksperci będą nie tylko zasiadać w komisji oceniającej wnioski, ale również wspomagać i doradzać w procesie preinkubacji, kluczowym dla powodzenia każdego z wybranych projektów. To jedna z tych dobrych praktyk pokazujących, że przedstawiciele świata biznesu mogą doskonale współgrać z sektorem pozarządowym.

Najpierw projekty trafiają do komisji analizującej je pod kątem merytoryki, potencjalnej przydatności, zaawansowania technologicznego i przydatności organizacjom. Następnie wybrane projekty otrzymują możliwość wejścia w proces preinkubacji, a więc etapu kontaktów z ekspertami, warsztatów, wsparcia doradczego i wspólnych analiz rozwojowych projektów. Ostatnim etapem realizacji jest finansowanie, czyli przekazanie dotacji wybranym projektom oraz nadzór merytoryczny nad ich prawidłową realizacją.

Szczegółowy regulamin Funduszu Innowacji znajdziecie pod tym adresem: www.technologielokalnie.pl/fundusz.

 

Za: NGO

; ;