ngoNa 2016 rok w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój zaplanowano 63 konkursy. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie obejmująca wszystkie konkursy to 1 965 171 194 zł.

Więcej na NGO

Harmonogram naborów wniosków dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2016 rok