logo-721218993

Zapraszamy do składania listów intencyjnych (do końca stycznia 2016) w ramach English Teaching Activities 2016 (ETAs). ETAs, to szansa na sfinansowanie ciekawych zajęć z języka angielskiego z dziećmi w Twoim środowisku.

Ścieżka English Teaching Activities (ETAs) łączy w sobie udział w szkoleniach(metodycznych oraz projektowych) z realizacją projektu i kierowana jest do:

  • Nauczycieli języka angielskiego z publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych mieszczących się wyłącznie na wsiach.
  • Lokalnych liderów wiejskich, którzy podejmą współpracę z nauczycielem języka angielskiego z wiejskiej szkoły czy przedszkola i zaplanują projekt realizowany w środowisku lokalnym, np. świetlicy wiejskiej, bibliotece czy w siedzibie organizacji pozarządowej, ewentualnie w szkole.
  • Lokalnych liderów wiejskich, którzy posiadający formalne kompetencje do nauczania języka angielskiego i złożą aplikację indywidualnie.

Projektem w rozumieniu Programu English Teaching jest realizacja ciekawego pomysłu na pozalekcyjne nauczanie języka angielskiego, prowadzone w atrakcyjnej dla uczestników formie, w oderwaniu od podręczników, zeszytów, testowania i oceniana.

Poprzez szkoły i przedszkola publiczne rozumiemy również te placówki niepubliczne, które funkcjonują na prawach szkół/przedszkoli publicznych i prowadzone są przez organizacje pozarządowe, w których uczniowie nie płacą czesnego. Placówki, dla których organem założycielskim/prowadzącym jest osoba fizyczna, spółka lub inny kapitał prywatny, nie mogą aplikować do Programu English Teaching.

Lokalny lider wiejski to aktywny mieszkaniec wsi, osoba uczestnicząca w życiu lokalnej społeczności, mająca wpływ na zmiany zachodzące w jej/jego otoczeniu.

Dwuletnia oferta ETAs obejmuje:

  • 2 szkolenia metodyczne obowiązkowe dla nauczycieli angielskiego.
  • 2 lub 3 szkolenia projektowe obowiązkowe dla nauczycieli angielskiego i opcjonalne, w miarę potrzeb dla lokalnych liderów.
  • Możliwość dofinansowania i realizacji projektu dla dzieci i/lub młodzieży poprzez przedszkole, szkołę lub organizację pozarządową.
  • Wsparcie w przygotowaniu i realizacji projektu ze strony Ambasadorów English Teaching – doświadczonych nauczycieli języka angielskiego, którzy realizowali już projekty w ramach Programu ET, jak i uczestniczyli w szeregu szkoleń oferowanych przez ten Program.

Więcej informacji na stronie Programu English Teaching http://www.englishteaching.org.pl/pl/o-programie/english-teaching-activities

Za: NGO