ngoWspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 projektów w II osi priorytetowej Mobilność regionalna. Wnioski należy składać w terminie od 23 listopada 2015 r. do 15 stycznia 2016 r.

Wiecej na stronie internetowej