ngoW dyskusji nad przedsiębiorczością społeczną i projektami mającymi na celu objęcie całej przestrzeni regulacją prawną zapomina się często o istniejących przepisach. Dlaczego? Bo mamy do czynienia z chaosem prawnym, który szczególnie widoczny jest w obszarze działań w sferze pożytku publicznego realizowanych przez niektóre podmioty. Warto przeanalizować tę kwestię na przykładzie spółdzielni socjalnych i spółek non profit w obecnym systemie prawnym.

Zapraszamy do lektury